ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • welcome
 • วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สารนายกรัฐมนตรีวันสหกรณ์แห่งชาติ
 • Banner Award
 • Banner App Moac
 • ITA อันดับ1
 • 26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ
 • cyberaward_banner-
 • PDPA_award_banner-

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
  ผู้อำนวยการศูนย์
  • ขอกราบถวายพระพร
  • สาร ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีที่ 51
  • นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  banner
  banner1
  Layer 3
  Layer 4

  เมนูอื่นๆ

  Layer 5
  Layer 6
  Layer 7
  เพลงสหกรณ์
  ข้อมูลด้านวิทยากร
  โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
  computer

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  facebook
  news-gfmis
  work-D
  cooperative-officials

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี
  Copyright © 2022 Cooperative Technology Transfer Center 2 Pathumthani Province
  ภาพประกอบเว็บไซต์ โดย : flation.com , freepik.com , pixabay.com ,google.com , iconfinder.com , canva.com 

   

   

  BACK TO TOP